feature-top

Tuyển 08 Lập trình viên Front-end JavaScript (ReactJS/VueJS/Angular)

Sử dụng công nghệ chính là VueJS thiết kế giao diện cho hệ thống quản lý kho, đơn hàng của doanh nghiệp, ứng dụng quy mô toàn cầu cùng team phát triển đa quốc gia (Nhật Bản, Trung Quốc)

フォロー&いいね!してね!
Nhân viên chính thức

Tuyển dụng Offshore Manager

Thiết kế quy trình sản xuất và hướng dẫn tổ chức đi theo. Phối hợp cùng các Leader h...

Nhân viên chính thức

Tuyển dụng Giám đốc kỹ thuật – CTO

Tuyển dụng Giám đốc Kỹ thuật – CTO

Nhân viên chính thức

Lập trình viên React Native

Tuyển gấp. Đi làm ngay!!!