Tuyển 6 Lập trình viên Mobile

Mức lương upto $1500

Lập trình viên React Native

Tuyển gấp. Đi làm ngay!!! フォロー&いいね!して...

Mới nhất

Tuyển dụng
Tuyển 10 Lập trình viên Senior Java

Xây dựng ứng dụng web nghiệp vụ, kết nối với backend qua các API
Đặc biệt nặng...

Tuyển dụng
Tuyển 3 Tester có kinh nghiệm

Tester phụ trách việc kiểm thử phần mềm, đảm bảo các lỗi, sai sót gây ảnh hưởng đến ...

Tuyển dụng
Tuyển dụng VueJS Developer (12M-25M)

Đóng vai trò là Lập trình viên Frontend, ử dụng công nghệ chính là VueJS thiết kế gi...

Tuyển dụng
Tuyển 08 Lập trình viên Front-end JavaScript (ReactJS/VueJS/Angular)

Sử dụng công nghệ chính là VueJS thiết kế giao diện cho hệ thống quản lý kho, đơn hà...

Tuyển dụng
Tuyển dụng Scrum Master (upto 30 triệu)

Tham gia các hoạt động của nhóm Scrum of Scrum, phát triển Agile trong Tổ chức

Tuyển dụng
Tuyển dụng Offshore Manager

Thiết kế quy trình sản xuất và hướng dẫn tổ chức đi theo. Phối hợp cùng các Leader h...

Tuyển dụng
Tuyển Lập trình viên Frontend (ReactJS/Angular)

Vị trí: Lập trình viên Frontend (ReactJS/Angular) Số lượng: 03 Mức lương: 13M – 25M ...

Xem thêm »