feature-top

Tuyển dụng Lập trình viên senior PHP

PHP Developer
Mức lương: 25M-35M

フォロー&いいね!してね!
Nhân viên chính thức

Tuyển 9 Lập trình viên Java

Xây dựng ứng dụng web nghiệp vụ, kết nối với backend qua các API
Đặc biệt nặng...

Nhân viên chính thức

Tuyển dụng Lập trình viên Ruby

Ruby Developer
Mức lương: 17M – 35M

Nhân viên chính thức

Tuyển 6 Lập trình viên Mobile

Mức lương upto $1500

Nhân viên chính thức

Tuyển 10 Lập trình viên Senior Java

Xây dựng ứng dụng web nghiệp vụ, kết nối với backend qua các API
Đặc biệt nặng...

Nhân viên chính thức

Tuyển 3 Tester có kinh nghiệm

Địa điểm làm việc tại văn phòng Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nhân viên chính thức

Tuyển dụng VueJS Developer (12M-25M)

Đóng vai trò là Lập trình viên Frontend, ử dụng công nghệ chính là VueJS thiết kế gi...

Nhân viên chính thức

Tuyển 08 Lập trình viên Front-end JavaScript (ReactJS/VueJS/Angular)

Sử dụng công nghệ chính là VueJS thiết kế giao diện cho hệ thống quản lý kho, đơn hà...

Nhân viên chính thức

Tuyển 5 Lập trình viên Flutter (đã đóng)

Mức lương upto $1500

Nhân viên chính thức

Tuyển dụng Scrum Master (upto 30 triệu)

Tham gia các hoạt động của nhóm Scrum of Scrum, phát triển Agile trong Tổ chức