Xin vui lòng liên hệ ứng tuyển vào NAL VIỆT NAM theo địa chỉ dưới đây (Email / Telephone).

Trong trường hợp liên hệ qua Email, xin vui lòng đính kèm CV được viết bằng 1 trong các ngôn ngữ Anh / Nhật / Việt.
 Công ty tiến hành lựa chọn hồ sơ dựa theo nội dung ứng tuyển.


※Trong vòng 3 ngày làm việc chúng tôi sẽ liên lạc thông báo về kết quả Hồ sơ ứng tuyển.

※Trong vòng 3-5 ngày làm việc, chúng tôi sẽ liên lạc thông báo về kết quả phỏng vấn.

Số đt: 094.466.1403

Email: recruit@nal.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn.

フォロー&いいね!してね!